Search form

Jon 20:29

29Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ik nəməhatətə lak, mətəu-inu nəmeruh iəu. Mətəu nətəmimi mɨn u kəsoteruhiən iəu, kəni ilah kəutəhatətə lak, ilah okotos nəuvɨriən pəhriən, nɨkilah tagiən pəhriən.”