Search form

Jon 20:31

31Mətəu kəmətei natimnati mɨn u e nauəuə u məmə itəmah onəkotəhatətə məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, inu Nətɨ Uhgɨn. Kəmətei lanəha, məmə itəmah onəkotos nəmiəgəhiən e nərgɨn, mətəu-inu itəmah nəutəhatətə lan.