Search form

Jon 20:8

8Iətəmimi u rəha Iesu iətəm təmaupən, in mɨn təmuvən imə e nɨpəg kəpiel, kəni in təmeruh natimnati mɨn u, kəni in təməhatətə məmə Iesu tɨnəmiəgəh mɨn.