Search form

Jon 21:15

Iesu mɨne Pitə

15Nian ilah kɨnotauən rəkɨs, Iesu təmətapuəh o Saimon Pitə, məmə, “Saimon Pitə, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu tapirəkɨs nətəmi mɨn u?”

Pitə təni=pən kəm in məmə, “Əuəh, Iərmənɨg, ik nəkəhrun məmə iəu iəkolkeikei pɨk ik.”

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”