Search form

Jon 21:17

17Kəni mau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapuəh mɨn ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu?”

Kəni Pitə, nɨkin təmahmə, mətəu-inu Iesu təmətapuəh ohni mau kɨsɨl, məmə, “?Ik nəkolkeikei iəu?” Kəni in təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, ik nəkəhrun rəfin natimnati. Nəkəhrun məmə iəu iəkolkeikei ik.”

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik ətaugɨn rəhak mɨn sipsip.