Search form

Jon 21:19

19E nəghatiən u, Iesu təmaupən mətəni pətɨgəm rəkɨs əmə, noliən iətəm Pitə otɨmɨs, kəni rəhan nɨmɨsiən, in otəfəri nərgɨ Uhgɨn.

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, uərisɨg lak.”