Search form

Jon 21:22

22Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Nəmə iəu iəkolkeikei məmə in otətəmiəgəh muvən mətəuarus nian iəkɨtəlɨg=pa mɨn, ik onəkəhrun o nak? Ik u, ik onəkəkeikei muərisɨg lak.”