Search form

Jon 21:3

3Saimon Pitə təni=pən kəm lah məmə, “Iəu inatuvən iəkauəl e nəmu mɨn.”

Kəni ilah kotəni məmə, “Intəh, pəh kitah rəfin kəhuvən.” Kəni ilah rəfin kəmoteiuaiu, məhuvən e bot kəti. Kəni Pitə təməpeg rəhan napən o uək. Kəni ilah kəməhuvən, motəraki e net, mətəuarus tian. Mətəu kəsotosiən nəmu kəti mɨne.