Search form

Jon 21:8

8Kəni nətəmimi mɨn u nəuvein rəha Iesu, ilah kəməhuvari e bot, motiuvi net əpəha təməriauəh e nəmu, mətəu-inu bot iuəkɨr əmə o nɨpəkɨl, təhmen əmə o hanrɨt mitə.