Search form

Jon 3:13

13Iətəmi kəti tɨsuvəniən əpəha ilɨs e Negəu e Neai, meiuaiu=pa, məni pətɨgəm nian kəti mɨne. Mətəu Nətɨ Iətəmimi əmə, təmsɨpən iman ikɨn e Negəu e Neai, meiuaiu=pa, təhrun nəni pətɨgəmiən.