Search form

Jon 3:18

18“Nətəmimi nətəm kəutəhatətə lan, Uhgɨn otəsəniən nalpɨniən rəhalah. Mətəu nətəmimi nətəm kəsotəhatətəiən lan, Uhgɨn tɨnəni rəkɨs nalpɨniən rəhalah, mətəu-inu kəsotəhatətəiən e Nətɨ Uhgɨn Nəuan Kətiəh Əmə.