Search form

Jon 3:21

21“Mətəu nətəmimi nətəm kautohtəu=pən suaru rəha nɨpəhriəniən ilah okəhuva e Nəhagəhagiən, məmə Nəhagəhagiən əha, in otasiəgəpɨn rəhalah noliən, kəni mətəgətun məmə ilah kautol nəuia Uhgɨn e nəsanəniən əmə rəhan.”