Search form

Jon 3:23

23Mətəu e nian əha, Jon mɨn, in tatol bəptais e nətəmimi əpəha ikɨn kəti iuəkɨr əmə o Salim, nərgɨn u, Aenon, mətəu-inu, ikɨn əha, nəhu tepət ikɨn. Kəni nətəmimi kautəhuvən ikɨn əha, məmə Jon otol bəptais e lah.