Search form

Jon 3:25

25Kəni nətəmimi nəuvein rəha Jon, ilah kəmotorgəhu ilah iətəm kəti u taskəlɨm vivi lou rəha Mosɨs, o noliən əhruahru iətəm iətəmimi otəkeikei maig məmə in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.