Search form

Jon 3:29

29Iətəm aluə kəti məmə otol marɨt, in otos pətan vi rəhan. Mətəu iətəmimi u tətasiru e lafet rəha marɨt u, nɨkin tagiən pɨk məmə otəhtul e nɨkalɨ iətəm aluə u mətəlɨg lan. Krɨsto in təhmen e iətəm aluə, kəni iəu iəkəhmen e iətəm tasiru. Kəni nɨkik tagiən məmə in təmuva, kəni nɨkik tagiən mɨn məmə nətəmimi okotuərisɨg lan.