Search form

Jon 3:34

34Tol lanəha mətəu-inu iətəmimi əha iətəm Uhgɨn təmahli=pa tuva, in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn. Kotəhrun məmə in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn mətəu-inu Uhgɨn təməfən Narmɨn Rəhan təriauəh lan, ko kəseuviəhliniən keruh kəni kəsehiən naunun lan.