Search form

Jon 3:36

36Iətəmimi u iətəm tətəhatətə e Nətɨ Uhgɨn u, in tatos nəmiəgəhiən itulɨn u, naunun tɨkə. Kəni mətəu, iətəmi tətəhti nəuia Nətɨn u, in ko təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn u nian kəti mɨne, mətəu-inu iətəmimi iətəm tol lanəha, niəməha rəha Uhgɨn tatuvən ohni naunun tɨkə.