Search form

Jon 5:1

Iesu təmol vivi suah kəti əpəha iuəkɨr e nəhu Petseta

1Uərisɨg e nian əha, Iesu təməri muvən e taun u Jerusɨləm, mətəu-inu katol lafet kəti rəha nətəm Isrel əha ikɨn əha.