Search form

Jon 5:31

Nəhtul pətɨgəmiən o nəruəsaniən Iesu

31Nəmə iəu pɨsɨn əmə iətəhtul pətɨgəm mətəghati aru lak, kəni rəhak nəghatiən ko təsəhtuliən.