Search form

Jon 6:1

Iesu təmaugɨn nətəmimi tepət

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmuvən əpəha e nɨtəni=pən e nəhu asoli nərgɨ u, Lek Kaləli. Kəni nərgɨn kəti mɨn u, Lek Taipiriəs.