Search form

Jon 6:35

35Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu u, iəu Pɨret iətəm tətəfən nəmiəgəhiən. Iətəmimi otuva ohniəu, in nəumɨs otəsus mɨniən. Kəni iətəmimi iətəm otəhatətə lak, in otəsəuauə mɨniən.