Search form

Jon 6:67

Pitə təməni pətɨgəm məmə in tətəhatətə e Iesu

67Kəni Iesu təmətapuəh o rəhan nətəmimi tueləf məmə, “?Təhro e təmah? ?Itəmah mɨn nəkotəni məmə nəkotagɨm motəpəh iəu?”