Search form

Jon 7:13

13Mətəu ilah kəutəgɨn e rəhalah nətəmi asoli, kəni kəti təməsəni pətɨgəmiən Iesu e nɨki nətəmimi məmə nətəmimi okotətəu.