Search form

Jon 7:16

16Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəghatiən mɨn u iətəm iətəgətun nətəmimi lan, səniəmə rəhak əmə. Ilah kautsɨpən e Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu iəkuva.