Search form

Jon 7:18

18Iətəmimi iətəm tətəghati aru əmə e rəhan nepətiən, in tətalkut aru əmə ohni, məmə otiuvi rəkɨs nətəmimi, kəni kotəfəri nərgɨn ohni. Mətəu iətəmimi iətəm tolkeikei məmə nətəmimi okotəfəri nərgɨ iətəm təmahli=pa in tuva, in iətəmimi rəha nəniən nɨpəhriəniən, in səniəmə iətəm təteiuə.