Search form

Jon 7:22

22Mətəu itəmah mɨn nautol uək e Sapət, nəutəhgi=pən nəsualkələh e nian əha, mautohtəu=pən Lou rəha Mosɨs. (Nɨpəhriəniən, səniəmə Mosɨs əhruahru in təmətuəuin noliən əha, mətəu tɨpɨtəmah mɨn ilah kəmotətuəuin.)