Search form

Jon 7:26

26Mətəu oteruh-to. In tɨnatəgətun pətɨgəm əmə nətəmimi əpəha e nəhmtɨ nətəmimi mətəu suah kəti təsahiən ohni. ?Təhro nəmə nak nətəmi asoli mɨn kɨnotəhrun rəkɨs məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa?