Search form

Jon 7:40

Nətəmimi kəmotəuəri ilah mɨn o Iesu

40Nian nətəmimi əha ikɨn kəmotətəu nəghatiən u, kəni nəuvein kotəni məmə, “Suah u, in iəni rəha Uhgɨn u, aupən kəmatəghati lan.”