Search form

Jon 7:41

41Mətəu nəuvein mɨn ilah kotəni məmə, “Suah u, in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.”

Mətəu in pɨsɨn mɨn nəuvein kotəni məmə, “?Nɨkitəmah təhti məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa təhrun nɨsɨpəniən e Kaləli? !Kəpə!