Search form

Jon 7:42

42Nauəuə rəha Uhgɨn tətəni məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa otəkeikei mɨsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Tefɨt, e taun u Petlehem, ima Tefɨt aupən.”