Search form

Jon 7:44

44Kəni nəuvein kotəni məmə okotaskəlɨm in, mətəu iətəmi kəti təməsea-pəniən mek.