Search form

Jon 7:46

46Kəni soldiə mɨn əha kotəni=pən kəm lah məmə, “!Iəməsotələsiən mətəu-inko suah kəti təsəghatiən təhmen lan!”