Search form

Jon 7:6

6Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nian əhruahru rəhak təsuva əhanəhiən, mətəu itəmah, nian mɨn rəfin əmə təhruahru o təmah.