Search form

Jon 8:27

27Mətəu ilah kəsotəhruniən məmə Iesu in tətəgətun Tatə Uhgɨn.