Search form

Jon 8:33

33Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “Itɨmah u namipɨ Epraham, itɨmah u iəsotol agɨniən slef mɨn rəha iətəmi kəti. ?Təhro nəməni nəghatiən u məmə, ‘Nɨpəhriəniən otɨtɨs itəmah, nəkotəpiə.’?”