Search form

Jon 9:15

15Kəni Farəsi mɨn kəmotətapuəh ohni məmə, “?Nəməhro nəhmtəm təuvɨr?”

Kəni suah kəha təməni=pən kəm lah məmə, “Iesu təmol=pən nəmɨt e nəhmtək, kəni iəkuvən məueiu rəkɨs, kəni nəhmtək təuvɨr, iateruh nati.”