Search form

Jon 9:21

21Mətəu itɨmlau iəkuəruru məmə, rəueiu əha, kəməhro nəhmtɨn tair. Kəni itɨmlau iəkuəruru mɨn məmə iətəmimi pəh təmol nəhmtɨn təuvɨr. Təuvɨr məmə itəmah nəkotətapuəh ohni. In tɨnepət rəkɨs, in təhrun nəniən natimnati mɨn rəfin kəm təmah.”