Search form

Jon 9:25

25Mətəu suah u təni məmə, “Iəu iəkəruru məmə suah u in iol təfagə tərah, uə kəpə. Nati kətiəh əmə iətəm iəu iəkəhrun. Aupən nəhmtək təməu, mətəu rəueiu inətair.”