Search form

Jon 9:30

30Kəni suah kəha təni məmə, “!Nəman! !Narmək təmiuvɨg pɨk! !Suah u in təmol vivi nəhmtək, mətəu itəmah nəkotəruru ikɨn təmsɨpən ikɨn!