Search form

Jon 9:32

32E nətuəuiniən nian, mətəuarus=pa u rəueiu, kəsətəu əhanəhiən iətəmi kəti təmol vivi iətəm nəhmtɨn təməpɨs kəti iətəm təmair=pa tol lanəha. Mətəu nəhmtək tɨnəuvɨr.