Search form

Jon 9:34

34Kəni ilah kəmotahi mɨn motəni məmə, “!Nəman! Ik iətəmimi rəha noliən tərah nian mɨn rəfin əmə, tətuəuin e nian nəmair=pa mətəuarus=pa u rəueiu. ?Nəkəhro məmə nəkəgətun itɨmah?” Kəni ilah motəraki pətɨgəm lan.