Search form

Jon 9:35

Nətəlɨgiən rəha Farəsi mɨn, təhmen e iətəm nəhmtɨn təpɨs

35Kəni Iesu təmətəu nəghatiən məmə kəmahli pətɨgəm suah u e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni in təmuvən meruh, kəni tətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?Ik nətəhatətə e Nətɨ Iətəmimi?”