Search form

Jon 9:38

38Kəni suah u təni=pən kəm Iesu məmə, “Iərmənɨg, iəu inəhatətə lam əha rəueiu.” Kəni in masiəulɨn=pən kəm in, kəni mətəfaki kəm in.