Search form

Jon 9:4

4Nian tətian əhanəh, kitah kotəkeikei motol uək rəha Uhgɨn, iətəm təmahli=pa iəu iəkuva. Nian lapɨn otəpanuva, kəni iətəmimi in təruru noliən uək.