Search form

Jon 9:41

41Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə nəhmtɨtəmah təpɨs, oiəsəniən məmə itəmah nəkotəkeikei motos nalpɨniən o təfagə tərah mɨn rəhatəmah. Mətəu itəmah nəkotəni məmə nəhmtɨtəmah təuvɨr, nəuteh nati, kəni tol lanəha, təfagə tərah mɨn rəhatəmah tətatɨg əhanəh e təmah.”