Search form

Jon 9:7

7Kəni Iesu təni=pən ohni məmə, “Onəkuvən e noan nəhu Sailoam, kəni məueiu nəhmtəm.” (Nərgɨn u Sailoam, nɨpətɨn təni məmə, “Kəmahli=pən.”) Kəni suah kəha, təmuvən, məueiu nəhmtɨn. Nian təmɨtəlɨg=pa, mətəu nəhmtɨn tɨnəuvɨr, kəni mɨnateruh nati.