Search form

Luk 1:53

53Nətəmi nəumɨs tatus ilah, in tətaugɨn ilah e nauəniən təuvɨr,

Kəni nətəmi rəhalah nautə tepət, in tahli pətɨgəm ilah, kəni nati tɨkə e nəhlmɨ lah.