Search form

Luk 11:14

Nətəmimi nəuvein kəmotəni məmə Iesu tatol uək e nəsanəniən rəha Setən

(Mat 12:22-30,43-45; Mak 3:20-27)

14Kəni e nian kəti, suah kəti əha ikɨn iətəm narmɨn tərah tətatɨg lan, kəni in təruru nəghatiən. Kəni Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah əha, kəni suah kəha təmətuəuin məghati, kəni nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni.