Search form

Luk 12:54

Nətəmimi okotəkeikei motəhrun nəmtətiən mɨn

(Mat 16:1-4; Mak 8:11-13)

54Kəni in təməghati mɨn kəm nɨmənin nətəmimi mətəni məmə, “Nian nəkoteruh nɨmalɨ nəpuə mɨn okotəri, kəni nəkotəni uəhai əmə məmə otəfuv, kəni otol pəhriən.