Search form

Luk 15:1

Nəghatiən əuhlin e sipsip iətəm təməluei

(Mat 18:10-14)

1E nian əha, nətəmimi tepət nətəmi kautos məni rəha takɨs, mɨne nətəmimi mɨn tepət u iol təfagə tərah mɨn, kəməhuva məmə okotətəlɨg e Iesu.